"Srebrna pętelka" - Regulamin konkursu

I. Założenia Organizacyjno-programowe

 1. Celem konkursu jest kreowanie i promowanie najlepszych projektantów, prezentowanie nowości w modzie, ciekawych i oryginalnych pomysłów.
 2. Tematem konkursu jest moda i nowe pomysły kolekcji: odzieży, dziewiarstwa, bielizny, obuwia...

II. Organizator: Polska Akademia Mody

III. Biuro Konkursu:

      Polska Akademia Mody, 61-289 Poznań, Os.Czecha 79/45,
      e-mail: polskaakademiamody@wp.pl, tel. 501 565 330, 601 987 529

IV. Eliminacje I zgłoszenia do finału

 1. Zgłoszenie do konkursu przesyłają szkoły i uczelnie, indywidualni projektanci, firmy/marki, zespoły projektantów
 2. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać najpóźniej do 30 września 2023. O ostatecznym udziale w finale konkursu zadecyduje Kapituła do 15 października 2023 r.
 3. Komplet dokumentacji kolekcji zgłoszonej do finału winien zawierać:
  1. nazwisko i imię projektanta, wiek, adres, telefon, e-mail, nazwę kolekcji, krótki jej opis , w tym ilość wzorów. W opisie należy też podać nazwisko konstruktora i krawca jeśli nie jest nim sam projektant
  2. krótką notkę biograficzną projektanta/zespołu/szkoły/marki. W informacji o sobie należy podać czy kandydat pracuje czy nie
  3. kilka zdjęć lub rysunków. Te należy przesłać wraz ze zgłoszeniem 
  4. liczbę miejsc do zarezerwowania na widowni,
  oraz inne dane i zobowiązania zawarte w Karcie Zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie można przesłać na e-mail lub na podany wyżej adres
 5. W przypadku zakwalifikowania się do finału uczestnicy opłacają:
  - 2500 zł - studenci i uczniowie nie prowadzący działalności gospodarczej i nigdzie nie zatrudnieni
  - 3500 zł – projektanci zawodowi, szkoły, prowadzący działalność gospodarczą lub zatrudnieni
  Opłata będzie należna po otrzymaniu faktury.
  Organizatorzy zapewniają modelki, stylistę, fryzjerów, wizażystów, choreografa.

V. Uczestnicy i kolekcje

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć :
  • studenci, uczniowie, absolwenci szkół projektowania ubioru,szkół odzieżowych, projektanci zawodowi, zespoły projektanckie
  • absolwenci szkół lub nie zatrudnieni jako projektant (chyba że debiutują) ale mogą prowadzić własną działalność
  • szkoły ze wspólną kolekcją uczniów lub nauczycieli.
 2. Kolekcja zgłoszona do Konkursu winna składać się z min. 6 całościowych wzorów / modeli/ sylwetek - max. 12 wzorów.

VI. Jury i nagrody

 1. W konkursie może być przyznana „Srebrna Pętelka" i Nagroda Główna a także wyróżnienia
 2. Oprócz nagród regulaminowych swoje wyróżnienia mogą przyznać: sponsorzy i media patronujące Konkursowi
 3. Zakwalifikowani do finału projektanci są zobowiązani do zaprezentowania swoich kolekcji w czasie ogłaszania wyników podczas „Gali".
 4. Swoją „Srebrną Pętelkę" może przyznać Kapituła Polskiej Akademii Mody na podstawie obejrzanych kolekcji. Ta „Pętelka" jest wręczana w następnej edycji Konkursu

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie unormowanych regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu.
 2. Dyrektor Konkursu może unieważnić przyznaną nagrodę (główną i wyróżnienia) w przypadku:
  1. udowodnienia plagiatu,
  2. niedopełnienia przez uczestnika Konkursu wymogów regulaminowych bądź organizacyjnych
 3. Organizatorzy mogą Konkurs odwołać bez podania przyczyny.

VIII.

     Bieżące informacje dotyczące konkursu ukazywać się będą na stronie internetowej
     Polskiej Akademii Mody

Liczba wyświetleń strony: 438963