Złota Odznaka PAM

Lista osobistości nagrodzonych Złotą Odznaką PAM:

 • Gosia Baczyńska
 • Ewa Minge
 • Grzegorz Turkiewicz
 • Jagoda Komorowska
 • Beata Ruszkowska
 • Aleksander Gliwiński
 • Jerzy Antkowiak
 • Bogdan Biegański
 • Janusz Heller
 • Stefan Kostecki
 • Dominik Górny
 • Kazimierz Rafalik
 • Grażyna Hase
 • Olaf Tabaczyński
 • Anna Pawłowska
 • Ryszard Sławiński
 • Andrzej Górczyński
 • Ryszard Bączkowski
 • Roman Krzywiński
 • Ryszard Koczorowski
 • Zofia Just
 • Zbigniew Długi
 • Sebastian Marona
 • Lesław Ciesiółka
 • Andrzej Niczyperowicz
 • Magdalena Kwiatkowska
 • Krystian Zawada
 • Hieronim Dymalski
 • Aldona Dzielicka
 • Jan Krzyśko
 • Jerzy Konowalski

Regulamin przyznania Złotej Odznaki PAM

Złota Odznaka Polskiej Akademii Mody przyznawana jest przez Kapitułę Polskiej Akademii Mody, której przewodniczącym jest Stefan Kostecki, Prezes Polskiej Akademii Mody.

Laureatami Złotej Odznaki Polskiej Akademii Mody mogą zostać osobistości - przedstawiciele opiniotwórczych środowisk z Polski, Europy i z całego świata: ludzie biznesu, mediów, życia publicznego, kultury i sztuki, projektanci i kreatorzy.

Rekomendacja powinna uwzględniać działania zawodowe oraz społeczne i charytatywne na rzecz polskiej mody, ze szczególnym uwzględnieniem promowania nowych trendów, stylów i walorów kulturowych, które stanowią o tożsamości i jakości polskiej mody.

Prawo zgłaszania kandydatów do otrzymania Złotej Odznaki Polskiej Akademii Mody przysługuje osobom polskiego i międzynarodowego życia publicznego (m.in. artystom, konsulom, ambasadorom, ludziom polityki i mediów); prezesom firm, instytucji kultury i innych placówek kreujących życie obywatelskie i społeczne; liderom środowisk lokalnych, regionalnych i międzynarodowych (m.in. prezydentom, marszałkom, wojewodom, wójtom, burmistrzom).

Każdy z laureatów Złotej Odznaki PAM zyskuje prawo rekomendacji nowych kandydatów do otrzymania tego wyróżnienia.

Wręczenie Złotej Odznaki Polskiej Akademii Mody następuje podczas uroczystej Gali Polskiej Mody bądź w innych okolicznościach.

Każdy z laureatów Złotej Odznaki Polskiej Akademii Mody zyskuje prestiżowy tytuł Członka Loży Złotej Odznaki PAM. Ma prawo zgłaszać swoje sugestie i opinie dot. strategii działań podejmowanych przez Radę Programową Polskiej Akademii Mody. Może zyskać również inne prawa określone w osobnym uzgodnieniu.

Liczba wyświetleń strony: 479573