Powrót Złotej i Srebrnej Pętelki

Z prawdziwą przyjemnością spieszę donieść, że dwie spośród najbardziej prestiżowych nagród, przyznawanych w kraju przed laty, „Złota Pętelka” i „Srebrna Pętelka”, po pięcioletniej przerwie wróciły, aby cieszyć serca sycić ducha ich laureatów.

Zapraszamy projektantów, do zapoznania się z warunkami zgłaszania i informowania o swoich wyjątkowych osiągnięciach, sukcesach i niezwykłych kolekcjach. Miło by nam było, wśród kandydatów tegorocznej pętelki, ujrzeć również projektantów nagrodzonych przed laty, bo przecież powtórne potwierdzenie nagrody, świadczy o trwałych i potwierdzanych przez lata sukcesach.

  „Srebrna Pętelka”  

Jest najbardziej prestiżowym konkursem w polskiej modzie, ale przede wszystkim od początku swego istnienia jest kluczem otwierającym wiele drzwi i znacząco pomaga w dalszej drodze zawodowej (nie tylko laureatom głównych nagród i wyróżnień, ale również biorącym udział w finałowych pokazach). Nie ukrywają tego sami uczestnicy, głośno mówiąc, że dzięki udziałowi w prezentacjach „Srebrnej Pętelki” zostali zauważeni przez firmy odzieżowe, otrzymali atrakcyjne i ciekawe propozycje zatrudnienia, są zapraszani przez domy mody, studia, pracownie, organizatorów wielkich pokazów mody.

Lista laureatów Konkursu jest imponująca. Są dziś cenionymi projektantami, tworzą znane marki i kolekcje w uznanych firmach. Po pięciu latach przerwy konkurs odbędzie się po raz kolejny, choć zasady uczestnictwa zostały zmienione.

„Złota Pętelka”  

Jest wyjątkową nagrodą, która w ciągu trzynastu lat została przyznana tylko kilkakrotnie.
To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w polskiej modzie. Przyznawana jest za szczególne osiągnięcia, za myśl twórczą, zgodność z tendencjami mody, jakość wykonania kolekcji, popularność na rynku oraz uznanie krytyków, mediów i dziennikarzy.

Laureaci  Złotych Pętelek wchodzą  w skład Loży Polskiej Akademii Mody, której przewodniczy Pani Jagoda Komorowska.
Od bieżącego roku  „Złote  Pętelki” przyznawane są jako nagrody dla najlepszych w danym roku. Laureatem można więc zostać nawet co roku.

Jagoda Komorowska

Liczba wyświetleń strony: 392418